นมพาสเจอร์ไรส์ ตราแดรี่โฮม
นมพาสเจอร์ไรส์พร่องมันเนยตราแดรี่โฮม
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสช็อกโกแลต ตราแดรี่โฮม
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์กลิ่นสตรอเบอร์รี่ ตราแดรี่โฮม
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสข้าวโพด ตราแดรี่โฮม
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสกล้วยหอม ตราแดรี่โฮม
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสบัตเตอร์สก๊อตซ์ ตราแดรี่โฮม
นมพาสเจอร์ไรส์ ตราแดรี่โฮม กราสเฟด
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ ตราแดรี่โฮม เบดไทม์
โยเกิร์ตพร้อมดื่มสูตร Synbiotics
โยเกิร์ตสด พร้อมดื่ม สูตร Synbiotic ไม่มีน้ำตาล
โยเกิร์ต แบบคงตัว
กรีกโยเกิร์ต
นมเปรี้ยว(ฟันดี)สูตร Probiotics
นมอัดเม็ด(ฟันดี)สูตร Probiotics
นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสนำ้ตาลมะพร้าว