โรงงานแดรี่โฮม

 

หัวใจสีเขียวในตึกแดง

     ทุกเช้าและเย็น เมื่อเรารีดนมที่แสนอร่อย จาก แม่โคอารมณ์ดีของเรามาได้แล้ว น้ำนมจะถูกตรวจคุณภาพ

อย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความั่นใจ ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ภายในโรงงานนมแดรี่โฮมที่โรงงานนมแดรี่โฮม แม้จะเป็นโรงงานขนาดเล็ก

แต่เราได้มาตราฐานการผลิต ระดับสูงสุด HACCP CODEX  เพื่อรับประกันคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์ของเรา

จะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค  นอกจากนั้นแล้วแดรี่โฮม ยังมุ่งมั่นวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  หนึ่งในความภูิมใจ ของ เราคือ

"นมก่อนนอน(BEDTIME MILK)" ที่เราทำวิจัยร่วกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ ITAP ของ สำนักงานวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เป็นนมที่ช่วยให้สามารถนอนหลับสนิทอย่างมีคุณภาพตลอดคืน

     โรงงานแดรี่โฮม เป็น โรงงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษอีกสู่สิ่งแวดล้อมเลย (ZERO DISCHARGE)

น้ำเสียทุกหยดเราบำบัดและนำกลับมาใช้หมุนเวียนเพื่อปลูกพืชภายในโรงงาน  เรามีการคัดแยกขยะเพื่อ คัดกรอง

สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ออกมาใช้หรือจำหน่าย และส่วนที่ใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้ว

เราก็ส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะ  แม้แต่ความร้อนที่เหลือจากกระบวนการ ทำความเย็น

เรายังเก็บกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของน้ำร้อนที่ใช้ในกระบวนการ แปรรูปน้ำนม

     และเรามุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ปัจจุบันโยเกิร์ต ชนิดถ้วยของแดรี่โฮม

ใช้บรรจุพรรณ ที่ทำจากพลาสติกชีวะภาพที่มีที่มาจากพืช ที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้

ต่างจากพลาสติกที่มาจากปิโตเลียม ที่หมดแล้วหมดเลยนอกจากนี้ยังย่อยสลายได้ง่าย

ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

 

ทำให้เห็นว่าที่เราเชื่อมันถูก