top of page

จากผลงานวิจัยล่าสุด

จากผลงานวิจัยล่าสุด 📃✨

ในปัจจุบันการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค มีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ โดยผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เรียกว่า “Climatarians" หรือเข้าใจง่ายๆ คือ กลุ่ม ผู้บริโภคเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกินการดื่มของตัวเอง เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของโลก

จากการสำรวจโดย 70% ของผู้บริโภค บอกว่าต้องการมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 3 สิ่ง ที่ผู้บริโภคเลือกทำมากขึ้น เพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี ได้แก่ การดื่มน้ำ , การออกกำลังกาย , การรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มที่มีประโยชน์

ทั้งนี้แดรี่โฮม ได้ทำผลิตภัณฑ์ออกมามากมายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสำคัญ

”บริษัทแดรี่โฮมของเรายังคงมุ่งมั่นดำเนินการต่อไปเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งต้องการให้ผู้ผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เราเน้นการทำฟาร์มแบบ ออร์แกนิค ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นเคมีถูกปล่อยทิ้งไปยังแหล่งธรรมชาติอย่างแน่นอน ทุกอย่างจะเป็นการรีไซเคิล เช่น วัวกินหญ้า เมื่อกินอาหารเข้าไปก็ออกมาเป็นมูล เอาไปหมักทำไปเป็นปุ๋ย ทุกอย่างก็จะหมุนเวียนอยู่ในนี้ทั้งหมด นอกจากนี้แดรี่โฮมยังใช้บรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้พลังงาน ในการผลิต อีกทั้งน้ำเสียจากโรงงานยังสามารถนำมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามออร์แกนิก และเรายังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนการใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิล ถึง 40% และมีเป้าหมายจะใช้ให้ได้ 100% ภายในปี 2030

ให้แดรี่โฮมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้โลกใบนี้ไปพร้อมกับคุณ ♥️🌱

ผลงานวิจัย : Tetra Pak Index 2023 (เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2023)66 views0 comments

Comments


bottom of page