top of page

นมจิตอาสา ทดแทนนมแม่ เพื่อเด็กกำพร้า

31 พฤษภาคม 2565 บริษัท แดรี่โฮม ขอเป็นส่วนหนึ่งใน

โครงการ "เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยบริจาคนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือสถานสงเคราะห์เด็กทาง BANK จึงได้คัดเลือก "ศูนย์ผลิตน้ำดี ศูนย์เด็กเล็กหทัยรัก" มีนักเรียนทั้งหมด 67 คน ครู 8 เด็กชาย 33 คน เด็กหญิง 34 คน อายุประมาณ 2-6 ปี ในงานนี้น้องๆยังได้นมอัดเม็ด สูตรป้องกันฟันผุของแดรี่โฮม และของเล่นสิ่งของที่ได้รับบริจาคอีกด้วย


9 views0 comments
bottom of page