top of page

ร้าน แดรี่โฮม ออร์แกนิค เอ้าท์เลท เป็นร้านระดับดีเด่น (GOLD)

บริษัท แดรี่โฮม

ขอขอบพระคุณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ ร้าน แดรี่โฮม ออร์แกนิค เอ้าท์เลท เป็นร้านระดับดีเด่น (GOLD) แดรี่โฮม จะขอรักษามาตรฐานนี่ไว้ตลอดไปครับ #dairyhome #แดรี่โฮม #บริษัทเพื่อสังคม #socialenterprise #ร้านอาหารแดรี่โฮม35 views0 comments

Comments


bottom of page