top of page

“นักสืบสายน้ำ”

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 แดรี่โฮมฯร่วมกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจัดทำกิจกรรม


พาเยาวชนสำรวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากแหล่งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของลำคลองมวกเหล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันจากรุ่นสู้รุ่น เพื่อดูแลลำน้ำมวกเหล็กให้ยังคงใสสะอาดตลอดไป

14 views0 comments

Recent Posts

See All

ช่วยโลกเริ่มต้นที่ตัวเรา

ร่วมลด โลก เลอะ กันเลย 👉 รับบริจาคปืนฉีดน้ำ อุปกรณ์การเล่นน้ำทุกชนิด เพื่อนำไปคัดแยกและมอบให้กับเด็กๆ เป็นของเล่นและฝึกฝนกล้ามเนื้อ 🚀ส่งบริจาคตามรายละเอียดในภาพ

댓글


bottom of page