top of page

สนับสนุนงานจิตอาสาในโครงการ"กำแพงไผ่หนาม ล้อมเขาใหญ่"


แดรี่โฮม..ได้ร่วมสนับสนุนงานจิตอาสาในโครงการ"กำแพงไผ่หนาม ล้อมเขาใหญ่"

เพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้สัตว์ลงมากินพืชผลชาวบ้าน

75 views0 comments

コメント


bottom of page