top of page

สมาคมสมุย ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดโครงการการจัดการท้องฟ้ามืดเพื่อการดู


วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ รร.เดอะแฟร์เฮ้าส์บีชรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล หาดเฉวง นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย เปิดโครงการการจัดการท้องฟ้ามืดเพื่อการดูดาว จัดโดยสมาคมสมุย ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร สมาคม และ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการจัดการท้องฟ้ามืดฯ กว่า 40 คน

นายพฤฒิ เกิดชูชื่น ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด เป็นโครงการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) วัตถุประสงค์หลักเพื่อการอนุรักษ์และการแก้ปัญหามลภาวะทางแสง โดยเฉพาะแสงที่มนุษย์ใช้และสร้างโดยไม่มีการควบคุม ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสัตว์และพืชที่ใช้แสงในการนำทางและเจริญเติบโต โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้รณรงค์ชักชวนให้หน่วยงานราชการ องค์กร สมาคม และ ประชาชน คืนท้องฟ้ามืดให้แก่โลก โดยเริ่มทำจากจุดเล็กทีละจุด ซึ่งจะทำให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาดูดาวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้อีกด้วย

มลภาวะทางแสง คือ แสงสว่างที่ปรากฎให้เห็นบนท้องฟ้าเวลากลางคืน ซึ่งเป็นผลจากการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้ท้องฟ้าที่เคยมืดกลับไม่มืดสนิทอย่างที่ควรจะเป็น อาทิ "แสงเรืองบนท้องฟ้า" ที่เกิดจากการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดการกระเจิงกับตัวกลางในอากาศขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น หมอกควัน และอนุภาคในชั้นบรรยากาศ "แสงบาดตา" ที่เกิดจากทิศทางของแสงไฟที่ส่องสว่างจ้าเข้ามาในดวงตาโดยตรง ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการมองเห็นของมนุษย์ และ"แสงรุกล้ำ" ที่เกิดจากความสว่างที่รุกล้ำไปยังบริเวณพื้นที่ของผู้อื่น ทำให้นอนหลับไม่สนิท อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระยะยาว

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ทั้งการอพยพผิดฤดูกาลของนก และเต่าทะเลที่คลานขึ้นชายฝั่ง เนื่องจากเข้าใจว่าแสงไฟเป็นแสงเส้นขอบฟ้า รวมถึงการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของต้นไม้ เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : โกวิทย์ แซ่ซอร์ ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช แหล่งที่มา : สวท.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

14 views0 comments

Comments


bottom of page